« Back to Ohio

Coshocton, Ohio

2 mi   gravel

Township Rd 41

Gravel route from Township Rd 41 to Township Rd 41, Coshocton, Coshocton County, Ohio

2 mi   gravel

Township Hwy 223/Township Rd 223

Gravel route on Township Rd 223, Coshocton, Coshocton County, Ohio

3 mi   gravel

Township Rd 50

Gravel route from Township Rd 50 to Co Rd 38, Coshocton, Coshocton County, Ohio

1 mi   gravel

Township Hwy 80/Township Rd 80

Gravel route from Township Rd 80 to Township Hwy 80, Coshocton, Holmes County, Ohio

2 mi   gravel

Township Rd 316

Gravel route from Township Rd 316 to Township Rd 314, Coshocton, Coshocton County, Ohio

1 mi   gravel

Township Rd 128

Gravel route from Co Rd 19 to Township Hwy 80, Millersburg, Holmes County, Ohio

3 mi   gravel

Township Rd 312

Gravel route on Township Rd 312, Coshocton, Coshocton County, Ohio

7 mi   gravel

Co Rd 38 to Township Rd 413

Gravel route from OH-83 to Co Rd 25, Warsaw, Coshocton County, Ohio

6 mi   gravel

Township Rd 55

Gravel route from Township Rd 55 to Township Rd 399, Coshocton, Coshocton County, Ohio

3 mi   gravel

Co Rd 3

Gravel route from Co Rd 3 to OH-60, Coshocton, Coshocton County, Ohio

1 mi   gravel

Township Rd 85

Gravel route on Township Rd 85, Coshocton, Holmes County, Ohio

2 mi   gravel

Township Hwy 81

Gravel route from Township Hwy 81 to Township Rd 129, Coshocton, Coshocton County, Ohio

1 mi   gravel

Township Hwy 79

Gravel route from Township Hwy 79 to Township Hwy 79, Millersburg, Holmes County, Ohio